Jan Paweł II a PKRD

 

Niezwykłym wydarzeniem w historii PKRD było moje osobiste spotkanie Janem Pawłem II 10 czerwca 1999 roku, w Drohiczynie, gdzie Ojciec Święty został honorowym członkiem naszej wspólnoty. Mimo braku biletów i wielu przeciwności, mogłam uczestniczyć w procesji darów ofiarnych i złożyć Ojcu Świętemu księgę z historią powstania PKRD, świadectwami i pięcioma tysiącami nazwisk członków. Wręczyłam także legitymację honorowego członka PKRD. Ojciec Święty bardzo się ucieszył, podziękował za modlitwę różańcową, którą odmawiają dzieci i pobłogosławił temu dziełu.

Świadomość, że Ojciec Święty dowiedział się o istnieniu PKRD i aprobuje ich działalność, napełniła serca wszystkich członków wielką radością oraz zapałem w dalszym szerzeniu modlitwy różańcowej. Podczas moich późniejszych spotkań z Janem Pawłem II – w Rzymie w roku 2000 i Krakowie - Łagiewnikach w 2002 roku – zapewniałam o modlitwie wszystkich dzieci w jego intencji oraz prosiłam o błogosławieństwo dla PKRD.

Z pewnością Błogosławiony Jan Paweł II będzie teraz szczególnie wstawiał się u Boga za PKRD i wypraszał potrzebne łaski, aby to dzieło mogło trwać i rozwijać się, a wszyscy członkowie tej wspólnoty trwali w codziennym odmawianiu różańca św. oraz odważnie szerzyli tę modlitwę w swoich środowiskach.